Monday, October 29, 2012

Tình yêu

Gặp lại em với tình yêu mới của em: em như một người đang lâng lâng với men rượu nồng...Vui tươi, sinh động, mắt long lanh.
mới thấy mình là kẻ tỉnh, không biết uống rượu, hoặc không thích uống rượu, không tìm được vị men nào mình thích để uống.
...cho nên vẫn tỉnh, rất tỉnh, dù đôi khi buồn. Bạn Liên xưa gởi mail nói, đừng buồn, buồn là sống không đúng đâu. Có lẽ bạn có lý, đừng buồn, khi đã thấy sống là trạng thái "tỉnh" hay "say" với một đối tượng, vấn đề nào đó rồi thì buồn làm chi...


2 comments: